Få kontroll på pensum

Se hvordan du gjør det på tidligere ekamensoppgaver, og dekk dine kunnskapshull fortere. Kognita gjør det lettere å finne hull med å bruke AI i interaktive flash-cards, og flervalgsoppgaver.

Antall oppgaver gjort 🚀

88,766

Antall bruker 👨‍👩‍👧‍👦

728

Hvordan fungerer Kognita?

Flervalgsoppgaver med rask tilbakemelding

Sett øvingsmål og stop når det er nok

Få en tydelig oversikt over pensum

Hva sier brukerene våre?

Kognita har hjulpet meg med å stå obligatoriske prøver gjennom semesteret, slik at jeg kunne gå opp til eksamen

Ved å tilby rask tilbakemelding sammen med høy informasjonstetthet, har Kognita vært et godt hjelpemiddel gjennom semesteret

Hva tilbyr Kognita?

Finn roen

Få en oversikt over hva du kan, og finn roen før eksamen

Motiverende

Øk motivasjonen med å se progresjon over tid

Flerbruk

Få mer ut av notatene dine og gjør dem til oppgaver samtidig som du får et kompendium