Vitenskapelig programmering

Vitenskapelig programmering

Du har dessverre ikke tilgang til øvingsmodus helt enda.


Les kompendiet

Lær deg hvordan å behandle bilder og løs problemer som ville vært umulig med tradisjonelle analytiske metoder.

Eksamener

Det finnes ingen oppgaver som er koblet opp til en eksamen enda

Temaer

Introduksjon til Python

Antall oppgaver:
4 Flervalg6 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Numerisk integrasjon

Antall oppgaver:
9 Flervalg16 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Ordinære differensiallikninger

Antall oppgaver:
10 Flervalg12 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

System av ordinære differensialligninger

Antall oppgaver:
4 Flervalg4 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Partielle differensialligninger

Antall oppgaver:
7 Flervalg9 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Ikkelineære algebraiske ligninger

Antall oppgaver:
2 Flervalg1 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Minste kvadraters metode

Antall oppgaver:
0 Flervalg8 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Bildebehandling

Antall oppgaver:
5 Flervalg1 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Maskinlæring

Antall oppgaver:
2 Flervalg0 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Statistikk

Antall oppgaver:
2 Flervalg0 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Du har bare mulighet til å se hvilke fag som finnes. Logg inn eller registrer deg for å få større tilgang.

Logg innLogg inn med Feide
Registrer deg gratis