Cyber Operations

Cyber Operations

Du har dessverre ikke tilgang til øvingsmodus helt enda.


Les kompendiet

Cyber crime, cyber espionage, and other networking attacks pose anincreasing threat to small and large organizations, industrialinfrastructures and even nation states. Through this course you'll learn the skills necessary to defend networks against cyber attacks and to operate a security operation center.

Eksamener

Det finnes ingen oppgaver som er koblet opp til en eksamen enda

Temaer

Network Security Infrastructure

Antall oppgaver:
26 Flervalg0 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Network Monitoring and related tools

Antall oppgaver:
9 Flervalg1 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Linux and Windows foundations

Antall oppgaver:
5 Flervalg0 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Attackers and their tactics

Antall oppgaver:
19 Flervalg1 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Cyber Threat Intelligence

Antall oppgaver:
1 Flervalg0 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Du har bare mulighet til å se hvilke fag som finnes. Logg inn eller registrer deg for å få større tilgang.

Logg innLogg inn med Feide
Registrer deg gratis