Sikkerhets- og risikostyring

Sikkerhets- og risikostyring

Du har dessverre ikke tilgang til øvingsmodus helt enda.


Les kompendiet

Sikkerhets- og risikostyring er grunnlaget for å opprettholde god informasjonssikkerhet i organisasjoner. Dette emnet fokuserer på ISMS ledelsessystem for informasjonssikkerhet (eng. Information Security Management System) som kan sees på som en systematisk tilnærming til å styre og lede informasjonssikkerhet. Å ha et ISMS er et krav for at organisasjoner skal være i samsvar med lover og forskrifter vedrørende informasjonssikkerhet og personvern. Emnet fokuserer spesifikt på vurdering av relevante trusler og risikoer for en organisasjons informasjonverdier, og deretter velge, implementere og bruke et passende sett med sikkerhetstiltak for å redusere og balansere risikoene. Dette inkluderer hensyn til personvernrisiko og GDPR samt utførelse av DPIA (vurdering av personvernkonsekvens).

Eksamener

Det finnes ingen oppgaver som er koblet opp til en eksamen enda

Temaer

Definisjoner

Antall oppgaver:
0 Flervalg9 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Krav om informasjonssikkerhet

Antall oppgaver:
0 Flervalg5 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Personvern og GDPR

Antall oppgaver:
1 Flervalg8 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Lover og forskrifter

Antall oppgaver:
0 Flervalg6 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

ISMS

Antall oppgaver:
0 Flervalg17 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

SIkkerhetskultur

Antall oppgaver:
0 Flervalg6 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Risikostyring

Antall oppgaver:
0 Flervalg10 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Cyberberedskap

Antall oppgaver:
0 Flervalg7 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Tilsyn og revisjon

Antall oppgaver:
0 Flervalg5 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Cybertrusler og hendelsesrespons

Antall oppgaver:
0 Flervalg5 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Cyberkrigføring

Antall oppgaver:
0 Flervalg5 Innskriving
Start øvingenSe ressurser

Du har bare mulighet til å se hvilke fag som finnes. Logg inn eller registrer deg for å få større tilgang.

Logg innLogg inn med Feide
Registrer deg gratis